Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego wielesmiechu.pl prowadzonego przez Andrzeja Waligórę, zwanego dalej "Usługodawcą".

Obowiązuje od dnia 26.09.2015 roku.

§1 Definicje

"Serwis" - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod domeną wielesmiechu.pl;
"Użytkownik" - osoba fizyczna bądź osoba prawna, która dokonała procesu rejestracji, korzystająca ze Serwisu na warunkach określonych niniejszym regulaminem;
"Rejestracja" - procedura zapisywania danych podanych przez Użytkownika do systemu informatycznego Usługodawcy;

§2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu, w szczególności dokonania procesu rejestracji, jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu i ich zaakceptowanie.

§3 Funkcjonowanie serwisu

2. Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej serwisu, pod adresem http://wielesmiechu.pl/rules/
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu po opublikowaniu go pod adresem wskazanym w ust. 3.